WARUNKI WYPOŻYCZENIA

 

1. OKRES WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU


Doba liczona jest od momentu podpisania umowy najmu i trwa 24 godziny.

Jest możliwość wypożyczenia sprzętu na godziny. Obowiązuje dwudniowy okres rozliczeniowy.

Wypożyczenie sprzętu na weekend liczone jest od piątku od godziny 17:00 do poniedziałku do godziny 9:00.

Przekroczenie w/w okresów najmu skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę.

Odebranie i dostarczenie sprzętu jest po stronie wynajmującego.

Możliwe jest odpłatne dostarczenie/odebranie sprzętu pod wskazany adres.

 

2. REZERWACJA SPRZĘTU


Rezerwację sprzętu ogrodniczego dokonujemy na stronie    REZERWACJA  

lub telefonicznie +48 536 272 109, +48 666 384 380

 

3. USZKODZENIA I AWARIE


Wypożyczany sprzęt jest utrzymywany w należytym stanie. Awarie i usterki wynikające z normalnej eksploatacji sprzętu i nie będące wynikiem złego użytkowania nie obciążają Najemcy i są usuwane przez nasz serwis.

Koszt naprawy sprzętu wynikający z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Najemce, pokrywa osoba wynajmująca lub potrącane jest z kaucji pobranej przy wypożyczeniu sprzętu.

Ze względu na intensywność wypożyczeń w danych okresach, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie się maszyny. Jeżeli jest to możliwe klient może otrzymać urządzenie zastępcze. W takim przypadku wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty dojazdu czy opłacenie pracownika, wykonującego usługę na rzecz wypożyczającego.

 

4. KAUCJA ZWROTNA


Przy podpisaniu umowy najmu Najemca uiszcza kaucje zwrotną.

Kaucja zwrotna rozliczana jest w momencie zwrotu urządzenia.

Kaucja pobierana jest wyłącznie w formie gotówki.  

 

5. PARAGON LUB FAKTURA VAT


Ceny obejmują podatek VAT23%.

Na życzenie Najemcy wystawiamy faktury Vat.

Opłata i wystawienie paragonu lub faktury odbywa się po zwróceniu wypożyczonego sprzętu.

 

6. INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWO


Każdy ze sprzętów wyposażony jest w instrukcję obsługi. Przy pracy należy bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w instrukcji oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Sprzęt należy zwrócić w stanie nie pogorszonym i w miarę możliwości wyczyszczonym.

W paliwo potrzebne do użytkowania sprzętu klient zaopatruje się we własnym zakresie. Oleje i żyłki można nabyć w naszym sklepie.